Pravdepodobne každý, kto plánuje výstavbu nízkoenergetického domu sa s týmto slovíčkom stretol. Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla – odvodené z anglického „heat recovery ventilation“. Keď sa spomenie rekuperácia, veľa ľudí má vrásky na tvári, ktoré pramenia z pochybností, či je toto zariadenie vôbec potrebné, či budú musieť mať zatvorené okná a pod. Ale sú tieto pochybnosti opodstatnené?

Spätné získavanie tepla sa pôvodne využívalo vo vzduchotesných systémoch a systémoch odpadových vôd, ktoré získali teplo z odpadného vzduchu, vody a iných látok. Rovnako aj priemysle, najmä v hutníckom, kde je vzduch vystupujúci do pecí ohrievaný teplom odchádzajúcich dymových plynov. Týmto spôsobom sa ušetrilo časť energie, ktorú by inak bolo nutné do systému dodať iným zdrojom tepla.

Obecnejší názov pre spätné získavanie tepla je rekupedácia a zahrňuje v sebe spätné získavanie akejkoľvek energie (napr. rekuperácia pri brzdení električky, kedy sa elektromotor správa naopak ako generátor a elektrická energia získaná z pohybu električky sa vracia do elektrickej sústavy).

V dnešnej dobe rekuperácia našla svoje opodstatnenie v rodinných domoch a bytoch, kde rieši dilemu medzi prívodom čerstvého vzduchu a stratou tepla, ktoré sa stráca vetraním. Pri zaistení minimálneho hygienického množstva vetracieho vzduchu pomocou okien by bolo potrebné vetrať asi hodinu. Pri takom množstve sa stratí 50-75% tepla. Riadením vetraním pomocou vzduchotesnej jednotky so spätným získavaním tepla sa dá zaistiť výmena vzduchu bez významných energetických strát. Kvalitné rekuperačné zariadenia majú účinnosť spätného zisku tepla okolo 90% v celom rozsahu otáčok ventilátora. Pri najväčších mrazoch je rekuperácia schopná zaistiť, aby do miestnosti prúdil zohriaty vzduch o minimálnej teplote 18°C. V lete naopak je rekuperácia schopná ochladiť prichádzajúci vzduch.  Rekuperačné zariadenie využíva teplo vzduchu odsávaného z interiéru na predohrev studeného vzduchu z vonka v zime a v lete naopak. Samotné predávanie tepla (chladu) je zaisťované cez protiprúdny výmenník.

Obr. 1 Zemný kolektor

Obr. 2 a 3. Rekuperačná jednotka

Ako je to funguje v praxi?

Predpokladajme, že máme vonku –20°C a vo vnútri +22°C. Do vonkajšieho prostredia odovzdávame cez rekuperátor vzduch s teplotou 22°C, teplo zo vzduchu sa naakumuluje do výmenníka rekuperátora a zohreje ho na +22°C. Následne sa cez ďalší vzduchový kanál prevedie vzduch s teplotou -20°C a ten sa zohreje v rekuperátore na cca +12°C.  Ten dohrejeme na izbovú teplotu. Takto ušetríme 50% výdavkov na ohrev čerstvého vzduchu. Ak by ste chceli ušetriť ešte viac, je možné ešte nainštalovať zemný kolektor – výmenník umiestnený 2m pod terénom v okolí stavby, ktorý zabezpečí predohrev čerstvého vzduchu na teplotu pôdy a následne takto zohriaty vzduch sa privedie do rekuperátora. V letnom období naopak rekuperátor zabezpečuje prívod chladného vzduchu o teplote +12°C, čo znamená, že jeden ventilátor so spotrebou 150W môže ochladiť aj celý dom.

Potrebné celkové množstvo privádzaného a odovzdávaného vzduchu je regulované mechanicky alebo automaticky. Cez deň sa privádza vzduch zvýšeným množstvom do obytných miestností, cez noc naopak do spální, prípadne v priebehu vrenia je možné nastaviť väčšie odčerpávanie vzduchu z kuchyne až dvojnásobne. Znižujeme teda nielen náklady na vykurovanie a energetickú stratu, ale podstatne klesá výskyt roztočov, hmyzu, plesní a iných mikroorganizmov. Celý systém je vybavený špeciálnou účinnou filtráciou, ktorá dokáže zachytiť prach, nečistoty a peľ, ktoré by do interiéru mohli vniknúť oknami – preto sa odporúča pre alergikov.

Môžeme si teda zhrnúť výhody a nevýhody rekuperácie:

  • vyššie počiatočné náklady
  • predsudok z nevetrania (pri rekuperácii nemusíme vetrať, ale môžeme)
  • energetická úspora
  • nižšie prevádzkové náklady bývania
  • pozitívny vplyv na zdravie (zamedzenie hluku, peľu, prachu, roztočom, hmyzu…)
  • chladenie aj ohrev vzduchu
  • nevzniká prievan
  • kontrola vlhkosti
  • plnenie legislatívnych noriem

Samozrejme rekuperačný systém je automatickou súčasťou našich rodinných domov a snažíme sa dodávať  rekuperačné jednotky len ten najvyššej kvality. Stačí si len vybrať domček a my sa postaráme o ostatné.

Autor: B.K.