Blower door test – prečo je taký dôležitý?

Blower door test, po slovensky povedané test vzduchotesnosti alebo neprievzdušnosti budovy. Blower door test sa využíva pri nízkoenergetických domoch na preverenie vzduchotesnosti. A keďže každý novopostavený dom musí od januára 2016 patriť do energetickej triedy A1, je Blower door test úplnou samozrejmosťou. Tento test Vám poskytne dôležité informácie o kvalite stavby. Dôležitosť testu podľa normy STN EN 13829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa – inak povedané – koľkokrát sa za hodinu vymení vzduch v celom objeme budovy. Pri teste sa nepriamo zistí, či budova spĺňa podmienky na akceptovateľnú stratovosť elektrickej energie cez obálku budovy a zároveň sa vyhľadajú miesta a ich rozsah netesností.

blower door test ilustračný obrázok

 

Podľa takéhoto merania budovy rozdeľujeme nasledovne:

  • Existujúce budovy n50 = 4,5/h s prirodzeným vetraním.
  • Bežné budovy n50 = 1,5/h s núteným vetraním.
  • Nízkoenergetické budovy n50 = 1,0/h s rekuperáciou tepla pri vetraní.
  • Energeticky pasívne budovy n50 = 0,6/h.

Netesnosti vznikajú v miestach ako sú prestupy elektrických káblov a rozvodov zdravotechniky, inštalačné krabice, styky okien a dverí, spoje parozábran a protivetrových fólií, výrezy do podkrovia a i. Dôsledok týchto nedostatkov je nesprávne utesnená budova, ktorá zapríčiňuje zvýšenú spotrebu energie z dôvodu jej úniku cez netesnosti v obvodovom plášti v zimnom období; prehriatie budovy v letnom období; vlhkosť v obvodových konštrukciách budovy; vznik prievanu v dome; prenikanie nečistôt z vonkajšieho prostredia; zlú kvalitu vzduchu; zhoršenie funkčnosti vzduchotechniky; akustické problémy a zvýšenie hlučnosť v interiéry a lokálne poruchy v konštrukcií vplyvom vyzrážania sa vlhkosti.

Pred testom je dôležité v budove zatvoriť okná a dvere a utesniť všetky prestupy cez obálku budovy, napr. prelepiť, uzatvoriť viečkom s tesnením alebo upchať tesniacim balónikom všetky kruhové otvory – kanalizáciu, prívody potrubia na vodu, výfukové potrubia atď..  Táto príprava prebieha asi pol hodiny pred testom. Samotný test sa vykonáva tak, že sa do niektorého zvoleného obvodového otvoru budovy – do dverí alebo okna – umiestni nastaviteľný vzduchotesný rám, v ktorom je napnutá plachta s otvorom a do ktorého sa pripoja meracie jednotky zisťujúce vonkajší a vnútorný tlak vzduchu. Zapne sa ventilátor vytvárajúci pretlak alebo podtlak, pokiaľ je medzi vonkajším a vnútorným prostredím dosiahnutý tlakový rozdiel 50 Pa. Tento rozdiel zodpovedá približne tlaku vetra s rýchlosťou 10m/s. Výsledná hodnota merania sa preto označuje n50 a vyjadruje podiel objemu vzduchu, ktorý prejde cez netesnosti v konštrukcii budovy za jednu hodinu k celovému vzduchu v budove.  Ak je napr. nameraná hodnota 0,60 znamená, že každú hodinu sa vymení bez možnosti akejkoľvek regulácie až 60% vzduchu v budove pri vyššie uvedenom rozdiele tlakov cez netesnosti v obvodovom plášti. Keď sa dosiahne rozdiel medzi vonkajším a vnútorným tlakom, sa po určitú dobu zisťuje objem vzduchu, ktorý je potrebný dodávať dovnútra alebo v prípade pretlaku odoberať tak, aby počiatočný rozdiel zostal zachovaný. Na záver sa tlakový rozdiel postupne znižuje na 40, 30, 20 a 10 Pa a výsledkom je regresná priamka vytvorená zo všetkých dát.

Výsledok merania ja generovaný okamžite po skončení testu, pretože meracia súprava má svoj vlastný program na vyhodnotenie. Takýto test veľmi efektívny, pretože prinesie okamžité výsledky vypovedajúce o vzduchotesnosti budovy a o presnej identifikácií priedušných miest s následným utesnením. Najoptimálnejšie podmienky pre vykonanie testu je počasie bez zrážok a silného nárazového vetra.

Na meranie vzduchotesnosti sa využívajú dve metódy:

  • Test budovy pred jej uvedením do prevádzky – musia byť utesnené všetky otvory. Je najvýhodnejšia, pretože dovoľuje netesnosti dodatočne odstrániť. Odporúča sa merať pred zabudovaním vzduchotesných vrstiev – napr. sadrokartón.
  • Test budovy, ktorá je už v užívaní – meranie sa vykonáva na dokončenej budove s funkčným kúrením alebo vzduchotechnikou bez toho, aby sa museli dodatočne uzatvárať otvory ako sú komín, digestor a i.
Blower door test náčrt

V súčasnosti vykonávajú test vzduchotesnosti  špecializované firmy a je ich rutinnou úlohou. Jeho cena je v závislosti od veľkosti budovy, ale pri štandardnom dome by cena testu mala pohybovať okolo 250€. Pri našich stavbách je blower door test úplnou samozrejmosťou.

21. december, 2017|

Komentovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.