Rekuperačný systém

Od 1.1.2016 nastali legislatívne zmeny v oblasti nových stavieb. Aby váš nový dom spĺňal podmienky energetických certifikátov a kolaudačného konania je potrebné porozmýšľať nad  spôsobom riešenia. Jedným z nich je rekuperácia. Čo to vlastne je? Rekuperácia, inak povedané  spätné získavanie tepla je systém, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von. V rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Zjednodušene povedaná, je to spätné získavanie tepla čo znamená výraznú úsporu na energiách potrebných na zohriatie alebo naopak ochladenie vzduchu v miestnosti.

rekuperacia15

Rekuperácia vzduchu je teda spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. K tomu, aby ste mohli rekuperáciu vo svojom dome využiť, potrebujete zariadenie – rekuperačnú jednotku. Je to vetracia skrinka, ktorá umožní návrat tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu zvonka. Skladá sa z dvoch ventilátorov, doskového alebo rotačného výmenníka tepla, filtrov a ovládania. V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez hliníkové lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov. Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania priestorov, ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila.

Podľa najnovších štúdií je tento spôsob vetrania budov nielen mimoriadne ekonomický ale aj zdravý. Každá rekuperačná jednotka obsahuje filtre, takže sa do miestnosti dostáva iba čistý vzduch bez prachu a iných nečistôt, vrátane baktérií. Vďaka automatickému nastaveniu zabezpečíte neustále vetranie a tým znemožníte vlhnutie a vznik plesní. Tento spôsob vetrania je vhodný pre alergikov a astmatikov ale aj v domoch či budovách, v ktorých z technického hľadiska nie je možné vetrať. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budovy. Spolupracujeme s odborníkmi a aj v tejto oblasti vám radi poradíme a pomôžeme. Váš sen o zdravom, krásnom a spokojnom bývaní vám radi zrealizujeme.