Ako zvládnuť daňové priznanie?

A už to to tu opäť – rok sa s rokom zišiel, pomaly sa nám zjarnieva a blíži sa marec – čas daňového priznania. Ak máte len jedno zamestnanie a žiadne iné vedľajšie príjmy, daňové priznanie Vám urobí zamestnávateľ, ak ho požiadate o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu do 15. februára, ale čo v tom prípade, ak si ho musíte podať Vy?

Viete, ktoré príjmy sú oslobodené od dane a ktoré naopak v tomto roku nie? Kam zaradiť príjmy z prenájmu alebo príjmy z predaja nehnuteľnosti? Čo v tom prípade ak ste dôchodca? Ponúkame Vám pár rád, ako si poradiť s daňovým priznaním.

Pre každého občana, ktorý v poslednom zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy v určitej výške, existuje zákonná povinnosť platenia dani z príjmov. Pre rok 2018 platí hranica 1915,01€, čo znamená, že ak ste dosiahli vyšší príjem ako je táto suma, vzťahuje sa na Vás daňová povinnosť. Daňové priznanie sa podáva vždy na konci marca. Keďže tento rok koniec marca pripadne na veľkonočnú sobotu, lehota podania daňového priznania sa predĺžila na 3. apríla, 2018 kedy je potrebné nielen podať tlačivo s riadne vyplneným daňovým priznaním, ale aj vypočítaný daň zaplatiť a to na účet daňového riaditeľstva.

Nevyhnutné je vedieť, ktoré tlačivo potrebujete vyplniť. Tlačivo typu A je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti – zamestnania a ktorej príjem v roku 2017 presiahol 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 901,67 eura. Rovnako je ho povinný podať aj daňovník, ktorému povinnosť podať daňové priznanie zo zákona nevznikla, ale bol vyzvaný správcom dane na jeho podanie. V prípade, ak daňovník dosiahol počas roka 2017 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti – zamestnania, napr. príjmy z predaja nehnuteľností alebo príjmy z prenájmu nehnuteľností, musí podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B. Pred vypísaním tlačiva, ktoré si môžete zobrať z daňového úradu alebo si ho stiahnuť z internetu, je dôležité uvedomiť si, ktoré príjmy sú a ktoré nie sú predmetom dane, teda nie sú zdaniteľnými príjmami. Do prvej skupiny radíme príjmy ako príjem z pracovného pomeru a brigád, zmluvy o dielo a príjmy zo živnosti, príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti (pokiaľ ju predávate do 5 rokov od jej kúpy). Príjmy, ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní sú nasledujúce:

  • výživné od rodiča,
  • sirotský dôchodok,
  • sociálne štipendium,
  • motivačné a doktorandské štipendium,
  • sociálne dávky,
  • podpora v nezamestnanosti,
  • invalidný dôchodok,
  • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby (osobná asistencia),
  • príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
  • prijaté pôžičky a úvery

Pokiaľ by ste chceli túto problematiku detailne preštudovať, odporúčame daňový zákon.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku zarobili viac ako 1901,67€, musíte podávať daňové priznanie a je úplne jedno, či ste študent, zamestnaný, dôchodca alebo nezamestnaný. Podnikatelia (fyzické a právnické osoby) sú povinní podávať daňové priznanie aj keď nemali za kalendárny rok žiadny príjem. Samozrejme, daň sa nikdy neplatí zo súčtu všetkých príjmov, ale len z ich časti, ktorá je výsledkom rozdielu medzi celkovými príjmami a odpočítateľnými položkami, nezdaniteľným minimom (3803,33€) a výdavkov. V tlačive uvádzate všetky svoje príjmy a výdavky, nezdaniteľné minimum a odpočítateľné položky. Výdavky uvádzajú iba živnostníci a predstavujú súčet všetkých nákupov produktov súvisiacich s ich podnikaním. Môžete si uplatniť buď paušálne výdavky (do výšky 60%) alebo vydokladujete svoje výdavky bločkami, resp. faktúrami. Do výdavkov si živnostníci započítavajú aj odvody. Pod odpočítaní vyššie spomínaných troch položiek dostaneme základ dane, z ktorého sa vypočíta samotná daň.

Pokiaľ si nebudete vedieť rady s vyplnením tlačiva, zamestnanci daňového úradu by Vám mali bezplatne pomôcť (tým nemyslíme, že ho budú za Vás vypĺňať) alebo sa môžete obrátiť na skúseného účtovníka, ktorý Vám ho za poplatok vyplní a vy ho len odovzdáte v podateľni príslušného daňového úradu, ktorý máte v mieste svojho trvalého bydliska. Po odovzdaní Vám zamestnanec daňového úradu opečiatkuje potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré je súčasťou tlačiva a ktoré slúži ako dôležitý doklad o tom, že ste daňové priznanie odovzdali. Ak na daňový úrad nemôžete prísť osobne, môžete daňové priznanie posla aj doporučene poštou. Nič zložité, všakže? Tak teda držíme palce a hurá do vypĺňania!

16. február, 2018|

Komentovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.