Pohranice ( Nitra )

Typ projektu: Praktik 4i          Rozloha: 89,93 m2          Rozmery: 13,30 x 10,96 m